Hem
Meny

Sidan är skapad av

Spelbord.se

Biljardhistoria

Genom målningar har man kunnat spåra biljardliknande spel till 1100-talet och där börjar biljardhistorian. Det ska ha funnits många olika varianter, som liknade krocket och golf. Utrustningen bestod av träkäppar, bollar och koner. Spelet gick ut på att man skulle knuffa en boll till en bestämd plats eller ha ner koner.

På slutet av 1300-talet började utvecklingen ta fart i England, Frankrike och Italien. Spelet flyttades från marken till bord med kanter. Man hade en båge på ena sidan och en stolpe på den andra. Senare ersattes dessa med hål. Till en början var det bara adeln och kungahusen som hade råd med bord.

Det verkar som att det var i Frankrike på 1500-talet som man först började spela i stor skala. Man spelade i alla samhällsnivåer och på allmänna platser.

I slutet av 1600-talet började man att vända på träkäppen och spela med den smalare delen. Det gjorde att man kom åt bättre vid vallarna. Bakdelen kallades queue på franska och cue på engelska så det fick bli kö på svenska. Övergången till en kö som liknade dagens köer skedde på 1800-talet.

Bollarna som användes först tros vara av sten eller trä. På 1600-talet började man använda elfenben p.g.a. dess glansiga utseende. Men eftersom det var höga tillverkningskostnader, dålig hållbarhet och brist på elefanter så började man tillverka bollarna av celluloid och andra plaster. Dessa bollar hade dock en vana att explodera vid hårda stötar så celluloiden ersattes snart med fenolplast som material.

Viktiga händelser i biljardhistorian

1470Första registrerade biljardbordet hos den franske kungen Ludvig XI

1674Publicerades Charles Cottons bok The Complete Gamester. Den innehöll tidiga beskrivningar av biljard, regler och utrustning.

1807Kapten Mingaud uppfann kölädret, vilket gjorde att man inte behövde stöta mitt på bollen. Det blev möjligt att skruva den.

1820Riktiga kritor började användas. Tidigare spetsade man kön i väggar och tak för att få bättre fäste.

1826John Thurston uppfann skifferskivan. Den ersatte träskivor som ofta blev sneda och vinda.

1869Bröderna Hyatt - John Wesley och Isaiah Smith fick patent för biljardbollar tillverkade av celluloidplast. John hade 1868 vunnit ett pris på 10.000 dollar för celluloidbollen som ersatte bollar gjorda av elfenben.» Köp Biljardtillbehör på Spelbord.se